ข่าวสารตามมาตรา(9) (4)คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 24 รายการ 3 หน้า«Previous3Next»
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  21   แบบหนังสือรับรอง(PTU) หนังสือรับรองว่าสำเร็จการศึกษา   กองบริหารทรัพยากรบุคคล 03/03/2552   ข่าวสารตามมาตรา9 (4)คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  22   แบบหนังสือรับรอง (PTU) หนังสือรับรองว่าใกล้สำเร็จการศึกษา   กองบริหารทรัพยากรบุคคล 03/03/2552   ข่าวสารตามมาตรา9 (4)คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  23   การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 10/10/2551   ข่าวสารตามมาตรา9 (4)คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  24   การทดสอบฝีมือแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 10/10/2551   ข่าวสารตามมาตรา9 (4)คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มีทั้งหมด 24 รายการ 3 หน้า«Previous3Next»