ข่าวสารตามมาตรา(9) (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 278 รายการ 28 หน้าFirst«Previous9Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  81   รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับเบิกจ่าย เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐม   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 25/07/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  82   แผนงานและผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 22/07/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  83   การใช้จ่ายงบ สรก.เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว 20/07/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  84   โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมายุ ๘๔ พรรษา เพื่อฟื้นฟูอาชีพให้ประชาชนผู้ประสบภัยธรรมชาติ ปี ๒๕๕๔ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี 30/06/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  85   แผนและผลการฝึกปี ๒๕๕๔ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี 24/06/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  86   แผนงานและผลการปฎิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 21/06/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  87   การเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๕๔ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน 20/06/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  88   การใช้จ่ายงบ สรก. เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว 13/06/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  89   รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐม   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 09/06/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  90   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน (พ.ศ.๒๕๕๔-พ.ศ.๒๕๕๖) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน   กองแผนงานและสารสนเทศ 06/06/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มีทั้งหมด 278 รายการ 28 หน้าFirst«Previous9Next»Last