ข่าวสารตามมาตรา(9) (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 276 รายการ 28 หน้าFirst«Previous8Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  71   แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ กองแผนงานและสารสนเทศ   กองแผนงานและสารสนเทศ 25/08/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  72   แผนงานและผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 24/08/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  73   แผนและผลการฝึก ปี ๒๕๕๔ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี 23/08/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  74   รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ ศูนยพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐม   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 22/08/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  75   แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (งบประมาณดำเนินงานบริหารงานประจำ) กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน   กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน 26/07/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  76   โครงการสัมมนาการเตรียมกำลังเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี   กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน 26/07/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  77   โครงการสัมมนาทิศทางการพัฒนาแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์รองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี (ASEAN Economic Community)   กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน 26/07/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  78   โครการประชุมเชิงปฏิบัติการ"การใช้งานระบบสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) สำหรับส่วนราชการผู้ใช้งานระบบ"   กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน 26/07/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  79   รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับเบิกจ่าย เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐม   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 25/07/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  80   แผนงานและผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 22/07/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มีทั้งหมด 276 รายการ 28 หน้าFirst«Previous8Next»Last