ข่าวสารตามมาตรา(9) (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 278 รายการ 28 หน้าFirst«Previous5Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  41   รายงานสรุปการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๕๖ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท 21/08/2556   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  42   รายงานสรุปการเบิก - จ่าย เงินงบประมาณ ปี ๒๕๕๖ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาถ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท 24/07/2556   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  43   แผนงาน/โครงการกิจกรรม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 12/07/2556   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  44   การใช้จ่ายงบประมาณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว 12/07/2556   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  45   รายงานสรุปการเบิก-จ่าย เงินงบประมาณ ปี ๒๕๕๖ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท 04/07/2556   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  46   การใช้จ่ายงบประมาณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว 04/07/2556   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  47   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขา การใช้โปรแกรม Autodesk Inventor ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีชั้นสูงรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ปี ๒๕๕๘ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๙ พิษณุโลก   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 03/07/2556   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  48   โครงการช่างปฏิบัติการติดตั้งระบบการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ LPG สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๙ พิษณุโลก   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 03/07/2556   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  49   แผนงาน/โครงการกิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 18/03/2556   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  50   แผนงาน/โครงการกิจกรรม ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 18/03/2556   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มีทั้งหมด 278 รายการ 28 หน้าFirst«Previous5Next»Last