ข่าวสารตามมาตรา(9) (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 276 รายการ 28 หน้าFirst«Previous4Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  31   รายงานสรุปการเบิก-จ่าย เงินงบประมาณ ปี 2557 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท 12/11/2556   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  32   เป้าหมายการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2557 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท 12/11/2556   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  33   โครงการ เทคนิคการประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 30/10/2556   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  34   รายงานสรุปการเบิก - จ่าย เงินงบประมาณ ปี 2556 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 15/10/2556   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  35   การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2556 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว 15/10/2556   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  36   การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว 20/09/2556   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  37   โครงการพัฒนาบุคลากรฝึกด้านเทคนิคการเดินสายไฟฟ้าเครื่องยนต์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๙ พิษณุโลก   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 30/08/2556   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  38   รายงานสรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๕๖ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว 29/08/2556   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  39   รายงานสรุปการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๕๖ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท 21/08/2556   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  40   รายงานสรุปการเบิก - จ่าย เงินงบประมาณ ปี ๒๕๕๖ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาถ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท 24/07/2556   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มีทั้งหมด 276 รายการ 28 หน้าFirst«Previous4Next»Last