ข่าวสารตามมาตรา(9) (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 279 รายการ 28 หน้าFirst«Previous28Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  271   แผนปฏิบัติการ 51 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัเลย   กองแผนงานและสารสนเทศ 27/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  272   แผนปฏิบัติการ 51 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด   กองแผนงานและสารสนเทศ 27/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  273   แผนปฏิบัติการ 51 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี   กองแผนงานและสารสนเทศ 27/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  274   แผนปฏิบัติการ 51 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์   กองแผนงานและสารสนเทศ 27/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  275   แผนปฏิบัติการ 51 กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน   กองแผนงานและสารสนเทศ 27/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  276   แผนปฏิบัติการ 51 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่   กองแผนงานและสารสนเทศ 27/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  277   แผนปฏิบัติการ 51 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา   กองแผนงานและสารสนเทศ 27/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  278   โครงการพัฒนาช่างสีศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลในสมเด็จพรเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์   กองแผนงานและสารสนเทศ 27/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  279   โครงการสานสร้างศูนย์ช่างประจำชุมชน เทิดไท้องค์ราชัน   กองแผนงานและสารสนเทศ 27/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มีทั้งหมด 279 รายการ 28 หน้าFirst«Previous28Next»Last