ข่าวสารตามมาตรา(9) (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 276 รายการ 28 หน้าFirst«Previous2Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  11   สรุปผลงานการดำเนินงาน   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 02/02/2559   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  12   โครงการ แผนงานปี 59   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 03/12/2558   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  13   แผนงานโครงการประจำปี 2559   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 06/11/2558   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  14   สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2558   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 05/11/2558   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  15     สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 24/03/2558   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  16   กรอบเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 19/01/2558   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  17   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 19/01/2558   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  18   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร 16/06/2557   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  19   แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2555 - 2559 : รายงานฉบับสมบูรณ์   กองแผนงานและสารสนเทศ 21/05/2557   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  20   แผนงาน/โครงการกิจกรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 28/02/2557   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มีทั้งหมด 276 รายการ 28 หน้าFirst«Previous2Next»Last