ข่าวสารตามมาตรา(9) (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 279 รายการ 28 หน้าFirst«Previous2Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  11   สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2559   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน 22/06/2559   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  12   โครงการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 29/02/2559   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  13   ผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 29/02/2559   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  14   สรุปผลงานการดำเนินงาน   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 02/02/2559   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  15   โครงการ แผนงานปี 59   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 03/12/2558   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  16   แผนงานโครงการประจำปี 2559   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 06/11/2558   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  17   สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2558   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 05/11/2558   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  18     สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 24/03/2558   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  19   กรอบเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 19/01/2558   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  20   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 19/01/2558   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มีทั้งหมด 279 รายการ 28 หน้าFirst«Previous2Next»Last