ข่าวสารตามมาตรา(9) (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 276 รายการ 28 หน้าFirst«Previous10Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  91   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ จำแนกตามผลผลิต/กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ กลุ่มงานกฎหมาย   กลุ่มกฎหมาย 27/05/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  92   การใช้จ่ายงบ สรก ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๔ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว 27/05/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  93   แผนและผลการฝึกปี ๒๕๕๔ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี 09/05/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  94   การเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๕๔/แผนงานและผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๔   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน 06/05/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  95   แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมที่โดดเด่นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๕๔ สถาบันัพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๙ พิษณุโลก   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 03/05/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  96   แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมที่โดดเด่นระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๕๔ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๙ พิษณุโลก   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 03/05/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  97   รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐม   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 29/04/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  98   การใช้จ่ายงบ สรก. ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว 29/04/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  99   แผนงานและผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 29/04/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  100   การเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๕๔ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ - มกราคม ๒๕๕๔ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน 23/03/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มีทั้งหมด 276 รายการ 28 หน้าFirst«Previous10Next»Last