ข่าวสารตามมาตรา(9) (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 279 รายการ 28 หน้าFirst«Previous10Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  91   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน (พ.ศ.๒๕๕๔-พ.ศ.๒๕๕๖) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน   กองแผนงานและสารสนเทศ 06/06/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  92   โครงสร้างของโครงการเพื่อเสนอขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี   กองแผนงานและสารสนเทศ 06/06/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  93   แผนและผลการฝึกปี ๒๕๕๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๔ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี 30/05/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  94   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ จำแนกตามผลผลิต/กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ กลุ่มงานกฎหมาย   กลุ่มกฎหมาย 27/05/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  95   การใช้จ่ายงบ สรก ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๔ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว 27/05/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  96   แผนและผลการฝึกปี ๒๕๕๔ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี 09/05/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  97   การเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๕๔/แผนงานและผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๔   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน 06/05/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  98   แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมที่โดดเด่นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๕๔ สถาบันัพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๙ พิษณุโลก   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 03/05/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  99   แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมที่โดดเด่นระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๕๔ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๙ พิษณุโลก   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 03/05/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  100   รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐม   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 29/04/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มีทั้งหมด 279 รายการ 28 หน้าFirst«Previous10Next»Last