ข่าวสารตามมาตรา(9) (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 76 รายการ 8 หน้า«Previous1Next»
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  1   งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ 04/12/2560   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  2   สรุปผลการดำเนินงานสพร.9 พิษณุโลก   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 28/03/2560   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  3   สรุปผลการดำเนินงานสพร.9 พิษณุโลก   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 02/02/2560   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  4   ผลการดำเนินงานประจำปี 2559 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 04/01/2560   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  5   สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 04/01/2560   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  6   สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2559   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน 22/06/2559   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  7   โครงการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 29/02/2559   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  8   ผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 29/02/2559   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  9   สรุปผลงานการดำเนินงาน   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 02/02/2559   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  10   โครงการ แผนงานปี 59   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 03/12/2558   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มีทั้งหมด 76 รายการ 8 หน้า«Previous1Next»