ข่าวสารตามมาตรา(9) (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 10 รายการ 1 หน้า
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  1   กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 07/11/2560   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  2   แผนงาน โครงการปีงบประมาณ 2561   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 07/11/2560   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  3   งบทดลองประจำเดือนมีนาคมและเมษายน 2560   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ 03/05/2560   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  4   กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 03/11/2559   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  5   แผนปฏิบัติงานงบประมาณปี ๒๕๖๐   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 14/09/2559   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  6     สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 24/03/2558   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  7   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร 16/06/2557   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  8   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) / โดย สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 17/04/2555   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  9   แผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) กระทรวงแรงงาน   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 17/04/2555   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  10   โครงการต้นกล้าอาชีพ   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 19/03/2552   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มีทั้งหมด 10 รายการ 1 หน้า