ข่าวสารตามมาตรา(9) (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 248 รายการ 25 หน้าFirst«Previous1Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  1   ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 05/08/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  2   การจัดสรรงบประมาณของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 03/03/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  3   แผนการปฏิบัติงานตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด 22/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  4   เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2563   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 04/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  5   งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2561 สนพ.บุรีรัมย์   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ 09/08/2561   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  6   งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ 04/06/2561   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  7   งบทดลองเดือนเมษายน 2561 สนพ.บุรีรัมย์   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ 04/05/2561   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  8   ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ รุ่นที่ 1/2561   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 25/04/2561   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  9   งบทดลองเดือนมีนาคม 2561 สนพ.บุรีรัมย์   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ 03/04/2561   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  10   งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สนพ.บุรีรัมย์   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ 07/03/2561   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มีทั้งหมด 248 รายการ 25 หน้าFirst«Previous1Next»Last