ข่าวสารตามมาตรา(9) (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 279 รายการ 28 หน้าFirst«Previous1Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  1   งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ 04/12/2560   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  2   กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 07/11/2560   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  3   แผนงาน โครงการปีงบประมาณ 2561   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 07/11/2560   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  4   งบทดลองประจำเดือนมีนาคมและเมษายน 2560   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ 03/05/2560   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  5   สรุปผลการดำเนินงานสพร.9 พิษณุโลก   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 28/03/2560   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  6   สรุปผลการดำเนินงานสพร.9 พิษณุโลก   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 02/02/2560   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  7   ผลการดำเนินงานประจำปี 2559 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 04/01/2560   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  8   สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 04/01/2560   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  9   กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 03/11/2559   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  10   แผนปฏิบัติงานงบประมาณปี ๒๕๖๐   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 14/09/2559   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มีทั้งหมด 279 รายการ 28 หน้าFirst«Previous1Next»Last