ข่าวสารตามมาตรา(9) (2)นโยบายและการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 1 รายการ 1 หน้า
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  1   ประกาศเจตจำนง การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 18/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (2)นโยบายและการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
มีทั้งหมด 1 รายการ 1 หน้า