ข่าวสารตามมาตรา(9) (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 180 รายการ 18 หน้าFirst«Previous1Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  1   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนสิงหาคม 2564   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 07/09/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  2   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกรกฎาคม 2564   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 04/08/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  3   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมิถุนายน 2564   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 05/07/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  4   สรุปผลการจัดซืื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤษภาคม 2564   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 04/06/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  5   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนเม.ย. 64   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 06/05/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  6   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 05/03/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  7   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2563-มกราคม 2564   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 02/02/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  8   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม 2564   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 02/02/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  9   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนสิงหาคม 2563   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 03/09/2563   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  10   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกรกฎาคม 2563   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 03/08/2563   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
มีทั้งหมด 180 รายการ 18 หน้าFirst«Previous1Next»Last