ข่าวสารตามมาตรา(9) (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 175 รายการ 18 หน้าFirst«Previous1Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  1   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 05/03/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  2   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2563-มกราคม 2564   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 02/02/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  3   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม 2564   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 02/02/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  4   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนสิงหาคม 2563   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 03/09/2563   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  5   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกรกฎาคม 2563   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 03/08/2563   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  6   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤษภาคม 2563   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 02/06/2563   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  7   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนเมษายน 2563   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 01/05/2563   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  8   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมีนาคม 2563   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 02/04/2563   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  9   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 05/03/2563   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  10   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม 2563   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 05/02/2563   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
มีทั้งหมด 175 รายการ 18 หน้าFirst«Previous1Next»Last