ข่าวสารตามมาตรา(9) (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 2,335 รายการ 234 หน้าFirst«Previous9Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  81   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2557 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน   12/06/2557   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  82   การรายงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2557 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท 11/06/2557   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  83   รายงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2557 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง 11/06/2557   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  84   การรายงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2557 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท 11/06/2557   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  85   ใบสมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน (แบบ กพร.201)   04/06/2557   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  86   ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (แบบ กพร.101)   04/06/2557   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  87   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2557 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 28/05/2557   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  88   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2557 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร 22/05/2557   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  89   ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่และตกแต่งภายในอาคารสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สพภ.10 ลำปาง   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง 22/05/2557   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  90   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2557 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน   22/05/2557   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
มีทั้งหมด 2,335 รายการ 234 หน้าFirst«Previous9Next»Last