ข่าวสารตามมาตรา(9) (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 2,339 รายการ 234 หน้าFirst«Previous7Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  61   ขอส่งผลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2558   กองบริหารการคลัง 03/06/2558   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  62   ขอส่งผลสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2558   กองบริหารการคลัง 06/05/2558   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  63   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือน มีนาคม 2558 หน่วยงาน ศพจ.พระนครศรีอยุธยา   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 27/04/2558   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  64   แบบสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม2557-มีนาคม2558   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 09/04/2558   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  65   ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558   กองบริหารการคลัง 02/04/2558   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  66   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2558 หน่วยงาน ศพจ.พระนครศรีอยุธยา   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 23/03/2558   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  67   ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2558   กองบริหารการคลัง 10/03/2558   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  68   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2558   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 10/02/2558   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  69   รายงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2558 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง 05/02/2558   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  70   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือน มกราคม 2558 หน่วยงาน ศพจ.พระนครศรีอยุธยา   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 03/02/2558   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
มีทั้งหมด 2,339 รายการ 234 หน้าFirst«Previous7Next»Last