ข่าวสารตามมาตรา(9) (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 2,339 รายการ 234 หน้าFirst«Previous6Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  51   ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2559   กองบริหารการคลัง 02/02/2559   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  52   ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2558   กองบริหารการคลัง 07/01/2559   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  53   ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2558   กองบริหารการคลัง 01/12/2558   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  54   ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2558   กองบริหารการคลัง 04/11/2558   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  55   ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2558   กองบริหารการคลัง 08/10/2558   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  56   ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2558   กองบริหารการคลัง 04/09/2558   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  57   ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2558   กองบริหารการคลัง 07/08/2558   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  58   ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อการซื้อชุดเครื่องจำลองการเชื่อมโลหะเสมือนจริง แบบเครื่องเดียว (Welding Simulator set) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 24/07/2558   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  59   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือน เมษายน 2558 หน่วยงาน ศพจ.พระนครศรีอยุธยา   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 08/07/2558   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  60   ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2558   กองบริหารการคลัง 06/07/2558   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
มีทั้งหมด 2,339 รายการ 234 หน้าFirst«Previous6Next»Last