ข่าวสารตามมาตรา(9) (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 2,339 รายการ 234 หน้าFirst«Previous5Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  41   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559 เดือนตุลาคม 2558   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 12/07/2559   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  42   สรุปการจัดซื้อจัดเดือนมิถุนายน 2559 ศพจ.กำแพงเพชร   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 06/07/2559   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  43   รายงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2559 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง 05/07/2559   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  44   ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2559   กองบริหารการคลัง 05/07/2559   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  45   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2559   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา 14/06/2559   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  46   ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2559   กองบริหารการคลัง 03/06/2559   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  47   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2559 (ข้อ1 (8))   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา 24/05/2559   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  48   ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2559   กองบริหารการคลัง 11/05/2559   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  49   ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2559   กองบริหารการคลัง 04/04/2559   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  50   ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2559   กองบริหารการคลัง 08/03/2559   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
มีทั้งหมด 2,339 รายการ 234 หน้าFirst«Previous5Next»Last