ข่าวสารตามมาตรา(9) (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 2,335 รายการ 234 หน้าFirst«Previous4Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  31   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือนเมษายน 2559   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 12/07/2559   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  32   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือนมีนาคม 2559   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 12/07/2559   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  33   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือนกุมภาพันธ์ 2559   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 12/07/2559   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  34   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559 เดือนมกราคม 2559   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 12/07/2559   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  35   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559 เดือนธันวาคม 2558   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 12/07/2559   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  36   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559 เดือนพฤศจิกายน 2558   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 12/07/2559   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  37   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559 เดือนตุลาคม 2558   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 12/07/2559   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  38   สรุปการจัดซื้อจัดเดือนมิถุนายน 2559 ศพจ.กำแพงเพชร   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 06/07/2559   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  39   รายงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2559 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง 05/07/2559   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  40   ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2559   กองบริหารการคลัง 05/07/2559   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
มีทั้งหมด 2,335 รายการ 234 หน้าFirst«Previous4Next»Last