ข่าวสารตามมาตรา(9) (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 2,339 รายการ 234 หน้าFirst«Previous3Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  21   0402/พด2559 วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เรื่อง ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559   กองบริหารการคลัง 06/12/2559   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  22   รง 0402/พด2320 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559   กองบริหารการคลัง 08/11/2559   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  23   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ - ศพจ.กำแพงเพชร   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 04/11/2559   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  24   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2559   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 03/11/2559   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  25   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2559   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 03/11/2559   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  26   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2559   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 03/11/2559   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  27   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2559   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 03/11/2559   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  28   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559   กองบริหารการคลัง 07/10/2559   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  29   รายงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2559 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง 04/10/2559   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  30   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559   กองบริหารการคลัง 07/09/2559   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
มีทั้งหมด 2,339 รายการ 234 หน้าFirst«Previous3Next»Last