ข่าวสารตามมาตรา(9) (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 2,339 รายการ 234 หน้าFirst«Previous234Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  2331   ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างโครงการระบบญษนข้อมูลการให้บริการตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   กองบริหารการคลัง 09/09/2551   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  2332   ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ เรื่อง การจัดจ้างทำระบบไฟฟ้าเพื่อรับรองการติดตั้งเครื่องของศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล   กองบริหารการคลัง 09/09/2551   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  2333   ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ เรื่อง การจัดจ้างทำห้องปฏิบัติการเชื่อมสำหรับการเชื่อมอลูมิเนียม ขนาด 8 ห้องต่อชุด พร้อมติดตั้ง   กองบริหารการคลัง 09/09/2551   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  2334   ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ เรื่อง การจัดจ้างปรับปรุงสถานที่ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล จำนวน 1 ห้อง ขนาดพื้นที่ใช้สอย 140 ตารางเมตร   กองบริหารการคลัง 09/09/2551   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  2335   ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ เรื่อง การจัดซื้อวัสดุสำรองเพื่อใช้ในการดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยวิธีสอบราคา   กองบริหารการคลัง 09/09/2551   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  2336   ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ เรื่อง การจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกหลักสูตรยกระดับฝีมือและศักยภาพแรงงาน ประจำไตรมาสที่ 3/2551   กองบริหารการคลัง 09/09/2551   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  2337   ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างโครงการระบบฐานข้อมูลการให้บริการตามพระราชบัญญัติ   กองบริหารการคลัง 28/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  2338   ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ โดยวิธีสอบราคา   กองบริหารการคลัง 28/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  2339   ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อระบบฐานข้อมูลข่าวสาร โดยวิธีสอบราคา   กองบริหารการคลัง 28/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
มีทั้งหมด 2,339 รายการ 234 หน้าFirst«Previous234Next»Last