ข่าวสารตามมาตรา(9) (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 2,335 รายการ 234 หน้าFirst«Previous2Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  11   ที่ รง 0402/พส 630 ลงวันที่ 4 ก.ค. 2560 เรื่อง ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560   กองบริหารการคลัง 06/07/2560   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  12   รง 0402/พส 007 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560   กองบริหารการคลัง 11/04/2560   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  13   0402/พด433 วันที่ 2 มีนาคม 2560 เรื่อง ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560   กองบริหารการคลัง 03/03/2560   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  14   0402/พด225 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560   กองบริหารการคลัง 02/02/2560   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  15   0402/พด013 วันที่ 6 มกราคม 2560 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559   กองบริหารการคลัง 09/01/2560   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  16   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตค - ธค 59   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ 04/01/2560   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  17   0402/พด2559 วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เรื่อง ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559   กองบริหารการคลัง 06/12/2559   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  18   รง 0402/พด2320 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559   กองบริหารการคลัง 08/11/2559   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  19   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ - ศพจ.กำแพงเพชร   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 04/11/2559   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  20   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2559   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 03/11/2559   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
มีทั้งหมด 2,335 รายการ 234 หน้าFirst«Previous2Next»Last