ข่าวสารตามมาตรา(9) (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 2,339 รายการ 234 หน้าFirst«Previous10Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  91   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2557 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 28/05/2557   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  92   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2557 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร 22/05/2557   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  93   ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่และตกแต่งภายในอาคารสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สพภ.10 ลำปาง   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง 22/05/2557   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  94   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2557 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน   22/05/2557   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  95   รายงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2557 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง 22/05/2557   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  96   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2557 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 21/05/2557   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  97   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2557 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย 21/05/2557   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  98   รายงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2557 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา 21/05/2557   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  99   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2557 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ 15/05/2557   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  100   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2557 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร 15/05/2557   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
มีทั้งหมด 2,339 รายการ 234 หน้าFirst«Previous10Next»Last