ข่าวสารตามมาตรา(9) (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 6 รายการ 1 หน้า
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  1   ประกาศฯเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ จ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม จ้างเหมาบริการพนักงานขับยานพาหนะและจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 08/11/2560   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  2   ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 05/10/2560   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  3   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 26/09/2560   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  4   ประกาศ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงานประมาณ พ.ศ. 2561   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 18/09/2560   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  5   ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อการซื้อชุดเครื่องจำลองการเชื่อมโลหะเสมือนจริง แบบเครื่องเดียว (Welding Simulator set) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 24/07/2558   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  6   แบบสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม2557-มีนาคม2558   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 09/04/2558   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
มีทั้งหมด 6 รายการ 1 หน้า