ข่าวสารตามมาตรา(9) (7)มติ ค ร ม
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 44 รายการ 5 หน้า«Previous5Next»
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  41   ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเป็นคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน   กลุ่มกฎหมาย 28/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา9 (7)มติ ค ร ม
  42   ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานว่าด้วยการรับเงิน จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการบริหารเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน   กลุ่มกฎหมาย 28/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา9 (7)มติ ค ร ม
  43   ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพวัฒนาฝีมือแรงงานว่าด้วยการให้กู้ยื่มเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน   กลุ่มกฎหมาย 28/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา9 (7)มติ ค ร ม
  44   ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานว่าด้วยการอุธทรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุธทรณ์ พ.ศ.2548   กลุ่มกฎหมาย 28/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา9 (7)มติ ค ร ม
มีทั้งหมด 44 รายการ 5 หน้า«Previous5Next»