ข่าวสารตามมาตรา(9) (7)มติ ค ร ม
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 44 รายการ 5 หน้า«Previous2Next»
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  11   รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารอำนวนการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท 11/06/2553   ข่าวสารตามมาตรา9 (7)มติ ค ร ม
  12   มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๒   กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน 30/09/2552   ข่าวสารตามมาตรา9 (7)มติ ค ร ม
  13   รายงานการประชุมสัมมนา คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2552   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา 26/05/2552   ข่าวสารตามมาตรา9 (7)มติ ค ร ม
  14   พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ พ.ศ.2540   กลุ่มกฎหมาย 28/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา9 (7)มติ ค ร ม
  15   พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ภาษาอังกฤษ)   กลุ่มกฎหมาย 28/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา9 (7)มติ ค ร ม
  16   พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545   กลุ่มกฎหมาย 28/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา9 (7)มติ ค ร ม
  17   สรุปข้อมูลมาตฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 15 กุมภาพันธ์ 2551   กลุ่มกฎหมาย 28/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา9 (7)มติ ค ร ม
  18   สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   กลุ่มกฎหมาย 28/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา9 (7)มติ ค ร ม
  19   ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดอัตราค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ   กลุ่มกฎหมาย 28/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา9 (7)มติ ค ร ม
  20   แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ประเภทเดียว (ภ.ง.ด.91)   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 28/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา9 (7)มติ ค ร ม
มีทั้งหมด 44 รายการ 5 หน้า«Previous2Next»