ข่าวสารตามมาตรา(9) (7)มติ ค ร ม
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 43 รายการ 5 หน้า«Previous1Next»
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  1   รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันอังคารที่ ๑๙ กรกรฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักง่รประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ 20/05/2555   ข่าวสารตามมาตรา9 (7)มติ ค ร ม
  2   รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาการพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักบริหาร สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๙ พิษณุโลก   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 29/04/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (7)มติ ค ร ม
  3   รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี 29/10/2553   ข่าวสารตามมาตรา9 (7)มติ ค ร ม
  4   รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ประจำจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี 29/10/2553   ข่าวสารตามมาตรา9 (7)มติ ค ร ม
  5   รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาการพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ วันพุธ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 29/09/2553   ข่าวสารตามมาตรา9 (7)มติ ค ร ม
  6   รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการงฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ วันพุธ ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 29/09/2553   ข่าวสารตามมาตรา9 (7)มติ ค ร ม
  7   รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม 24/09/2553   ข่าวสารตามมาตรา9 (7)มติ ค ร ม
  8   รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัดน่าน (กพร.ปจ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน 25/08/2553   ข่าวสารตามมาตรา9 (7)มติ ค ร ม
  9   รายงานการประชุมคณะกอนกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ) ประจำจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ วันพฤกัสบดีที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ ณ ห้องปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี 19/08/2553   ข่าวสารตามมาตรา9 (7)มติ ค ร ม
  10   รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารอำนวนการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท 11/06/2553   ข่าวสารตามมาตรา9 (7)มติ ค ร ม
มีทั้งหมด 43 รายการ 5 หน้า«Previous1Next»