ข่าวสารตามมาตรา(9) (7)มติ ค ร ม
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 39 รายการ 4 หน้า«Previous1Next»
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  1   รับสมัครหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว 12/06/2557   ข่าวสารตามมาตรา9 (7)มติ ค ร ม
  2   รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันอังคารที่ ๑๙ กรกรฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักง่รประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ 20/05/2555   ข่าวสารตามมาตรา9 (7)มติ ค ร ม
  3   รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาการพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักบริหาร สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๙ พิษณุโลก   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 29/04/2554   ข่าวสารตามมาตรา9 (7)มติ ค ร ม
  4   รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาการพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ วันพุธ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 29/09/2553   ข่าวสารตามมาตรา9 (7)มติ ค ร ม
  5   รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการงฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ วันพุธ ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 29/09/2553   ข่าวสารตามมาตรา9 (7)มติ ค ร ม
  6   รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม 24/09/2553   ข่าวสารตามมาตรา9 (7)มติ ค ร ม
  7   รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัดน่าน (กพร.ปจ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน 25/08/2553   ข่าวสารตามมาตรา9 (7)มติ ค ร ม
  8   รายงานการประชุมสัมมนา คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2552   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา 26/05/2552   ข่าวสารตามมาตรา9 (7)มติ ค ร ม
  9   พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ พ.ศ.2540   กลุ่มกฎหมาย 28/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา9 (7)มติ ค ร ม
  10   พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ภาษาอังกฤษ)   กลุ่มกฎหมาย 28/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา9 (7)มติ ค ร ม
มีทั้งหมด 39 รายการ 4 หน้า«Previous1Next»