ข่าวสารตามมาตรา(9) (5)สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 4 รายการ 1 หน้า
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  1   เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท 09/06/2560   ข่าวสารตามมาตรา9 (5)สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
  2   เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน-๒๕๖๐   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท 31/05/2560   ข่าวสารตามมาตรา9 (5)สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
  3   แผ่นพับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 04/07/2559   ข่าวสารตามมาตรา9 (5)สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
  4   หลักสูตรสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 04/03/2559   ข่าวสารตามมาตรา9 (5)สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
มีทั้งหมด 4 รายการ 1 หน้า