ข่าวสารตามมาตรา(9) (5)สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 3 รายการ 1 หน้า
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  1   ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ รุ่นที่ 1/2561   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 19/03/2561   ข่าวสารตามมาตรา9 (5)สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
  2   แผ่นพับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 04/07/2559   ข่าวสารตามมาตรา9 (5)สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
  3   หลักสูตรสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 04/03/2559   ข่าวสารตามมาตรา9 (5)สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
มีทั้งหมด 3 รายการ 1 หน้า