ข่าวสารตามมาตรา(9)
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 2,651 รายการ 266 หน้าFirst«Previous9Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  81   รง 0402/พว 933 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562   กองบริหารการคลัง 07/05/2562   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  82   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร.1) เดือน เมษายน 2562   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ 30/04/2562   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  83   ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัาในรอบเดือนมีนาคม 2562   กองบริหารการคลัง 03/04/2562   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  84   ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561   กองบริหารการคลัง 02/04/2562   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  85   รายงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง 06/03/2562   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  86   ที่ รง 0402/พว 493 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 เรื่อง ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562   กองบริหารการคลัง 01/03/2562   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  87   รายงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง 08/02/2562   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  88   รง 0402/พส 274 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอส่งสรุผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562   กองบริหารการคลัง 04/02/2562   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  89   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบชแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 23/01/2562   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  90   ที่ รง 0402/พส 007 ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 เรื่อง ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561   กองบริหารการคลัง 08/01/2562   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
มีทั้งหมด 2,651 รายการ 266 หน้าFirst«Previous9Next»Last