ข่าวสารตามมาตรา(9)
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 2,648 รายการ 265 หน้าFirst«Previous9Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  81   งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ 04/06/2561   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  82   สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร.) เดือน พ.ค.61   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ 04/06/2561   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  83   ที่่ รง 0402/พส 1019 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561   กองบริหารการคลัง 01/06/2561   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  84   งบทดลองเดือนเมษายน 2561 สนพ.บุรีรัมย์   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ 04/05/2561   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  85   ที่ รง 0402/พส 808 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอส่งสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561   กองบริหารการคลัง 02/05/2561   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  86   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร.1) เดือน เมษายน 2561   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ 01/05/2561   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  87   ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ รุ่นที่ 1/2561   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 25/04/2561   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  88   ที่ รง 0402/พส 664 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่อง ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561   กองบริหารการคลัง 09/04/2561   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  89   งบทดลองเดือนมีนาคม 2561 สนพ.บุรีรัมย์   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ 03/04/2561   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  90   ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ รุ่นที่ 1/2561   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 19/03/2561   ข่าวสารตามมาตรา9 (5)สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
มีทั้งหมด 2,648 รายการ 265 หน้าFirst«Previous9Next»Last