ข่าวสารตามมาตรา(9)
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 2,651 รายการ 266 หน้าFirst«Previous8Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  71   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม 2562   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 07/01/2563   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  72   ที่ รง 0402/พส 2322 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562   กองบริหารการคลัง 06/01/2563   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  73   ที่ รง 0402/พส 006 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563 เรื่อง ขอส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื่อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562   กองบริหารการคลัง 03/01/2563   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  74   รง 0402/พส2468 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขอส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562   กองบริหารการคลัง 04/12/2562   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  75   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤศจิกายน 2562   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 02/12/2562   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  76   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2562   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 02/08/2562   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  77   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด 09/07/2562   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  78   ที่ รง 0402/พส 1365 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562   กองบริหารการคลัง 05/07/2562   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  79   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม - พฤษภาคม 2562   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 20/06/2562   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  80   รง 0402/พส 1122 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562   กองบริหารการคลัง 06/06/2562   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
มีทั้งหมด 2,651 รายการ 266 หน้าFirst«Previous8Next»Last