ข่าวสารตามมาตรา(9)
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 2,648 รายการ 265 หน้าFirst«Previous8Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  71   ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องประกวดราคาซื้อซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 13/09/2561   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  72   รง 0402/พส 1863 ลงวันที่ 4 กันยายน 2561 เรื่อง ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561   กองบริหารการคลัง 05/09/2561   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  73   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องมือประกอบอาชีพสำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรม ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต หลักสูตรฝึกอาชีพเร่งด่วนช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) รุ่นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 17/08/2561   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  74   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 17/08/2561   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  75   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำขนมไทย รุ่น 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 17/08/2561   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  76   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการประกอบอาหารไทย รุ่น 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 17/08/2561   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  77   งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2561 สนพ.บุรีรัมย์   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ 09/08/2561   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  78   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร.1) เดือน กรกฎาคม 2561   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ 09/08/2561   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  79   ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561   กองบริหารการคลัง 06/08/2561   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  80   ที่ รง 0402/พส 1316 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561   กองบริหารการคลัง 03/07/2561   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
มีทั้งหมด 2,648 รายการ 265 หน้าFirst«Previous8Next»Last