ข่าวสารตามมาตรา(9)
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 2,651 รายการ 266 หน้าFirst«Previous7Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  61   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนเมษายน 2563   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 01/05/2563   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  62   ที่ รง 0402/พส 678 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง ขอส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563   กองบริหารการคลัง 08/04/2563   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  63   รายงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง 03/04/2563   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  64   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมีนาคม 2563   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 02/04/2563   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  65   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 05/03/2563   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  66   รายงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง 05/03/2563   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  67   รายงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง 05/03/2563   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  68   ที่ รง 0402/พส 433 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563   กองบริหารการคลัง 05/03/2563   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  69   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม 2563   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 05/02/2563   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  70   ที่ รง 0402/พส 180 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ขอส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563   กองบริหารการคลัง 04/02/2563   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
มีทั้งหมด 2,651 รายการ 266 หน้าFirst«Previous7Next»Last