ข่าวสารตามมาตรา(9)
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 2,651 รายการ 266 หน้าFirst«Previous6Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  51   ที่ รง 0402/พส 1688 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอส่งแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำเดือนสิงหาคม 2563   กองบริหารการคลัง 03/09/2563   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  52   รายงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง 07/08/2563   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  53   ที่ รง 0402/พส 1436 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563   กองบริหารการคลัง 05/08/2563   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  54   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกรกฎาคม 2563   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 03/08/2563   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  55   รายงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง 08/07/2563   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  56   รายงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง 08/07/2563   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  57   ที่ รง 0402/พส 1245 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ขอส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563   กองบริหารการคลัง 02/07/2563   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  58   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤษภาคม 2563   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 02/06/2563   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  59   ที่ รง 0402/พส 1042 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563   กองบริหารการคลัง 02/06/2563   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  60   ที่ รง 0402/พส 866 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563   กองบริหารการคลัง 07/05/2563   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
มีทั้งหมด 2,651 รายการ 266 หน้าFirst«Previous6Next»Last