ข่าวสารตามมาตรา(9)
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 2,648 รายการ 265 หน้าFirst«Previous5Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  41   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤศจิกายน 2562   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 02/12/2562   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  42   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2562   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 02/08/2562   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  43   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด 09/07/2562   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  44   ที่ รง 0402/พส 1365 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562   กองบริหารการคลัง 05/07/2562   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  45   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม - พฤษภาคม 2562   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 20/06/2562   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  46   รง 0402/พส 1122 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562   กองบริหารการคลัง 06/06/2562   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  47   รง 0402/พว 933 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562   กองบริหารการคลัง 07/05/2562   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  48   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร.1) เดือน เมษายน 2562   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ 30/04/2562   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  49   ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัาในรอบเดือนมีนาคม 2562   กองบริหารการคลัง 03/04/2562   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  50   ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561   กองบริหารการคลัง 02/04/2562   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
มีทั้งหมด 2,648 รายการ 265 หน้าFirst«Previous5Next»Last