ข่าวสารตามมาตรา(9)
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 2,651 รายการ 266 หน้าFirst«Previous4Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  31   รายงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม2564   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง 05/02/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  32   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2563-มกราคม 2564   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 02/02/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  33   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม 2564   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 02/02/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  34   แผนการปฏิบัติงานตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด 22/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  35   ประกาศเจตจำนง การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 18/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (2)นโยบายและการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
  36   ที่ รง 0402/พส ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 เรื่อง ขอส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563   กองบริหารการคลัง 12/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  37   รายงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง 05/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  38   เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2563   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 04/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  39   ที่ รง 0402/พส 2102 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563   กองบริหารการคลัง 03/12/2563   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  40   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 26/11/2563   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
มีทั้งหมด 2,651 รายการ 266 หน้าFirst«Previous4Next»Last