ข่าวสารตามมาตรา(9)
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 2,648 รายการ 265 หน้าFirst«Previous4Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  31   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 05/03/2563   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  32   รายงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง 05/03/2563   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  33   รายงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง 05/03/2563   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  34   ที่ รง 0402/พส 433 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563   กองบริหารการคลัง 05/03/2563   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  35   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม 2563   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 05/02/2563   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  36   ที่ รง 0402/พส 180 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ขอส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563   กองบริหารการคลัง 04/02/2563   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  37   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม 2562   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 07/01/2563   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  38   ที่ รง 0402/พส 2322 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562   กองบริหารการคลัง 06/01/2563   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  39   ที่ รง 0402/พส 006 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563 เรื่อง ขอส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื่อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562   กองบริหารการคลัง 03/01/2563   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  40   รง 0402/พส2468 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขอส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562   กองบริหารการคลัง 04/12/2562   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
มีทั้งหมด 2,648 รายการ 265 หน้าFirst«Previous4Next»Last