ข่าวสารตามมาตรา(9)
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 2,648 รายการ 265 หน้าFirst«Previous3Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  21   รายงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง 08/07/2563   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  22   รายงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง 08/07/2563   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  23   ที่ รง 0402/พส 1245 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ขอส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563   กองบริหารการคลัง 02/07/2563   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  24   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤษภาคม 2563   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 02/06/2563   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  25   ที่ รง 0402/พส 1042 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563   กองบริหารการคลัง 02/06/2563   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  26   ที่ รง 0402/พส 866 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563   กองบริหารการคลัง 07/05/2563   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  27   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนเมษายน 2563   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 01/05/2563   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  28   ที่ รง 0402/พส 678 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง ขอส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563   กองบริหารการคลัง 08/04/2563   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  29   รายงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง 03/04/2563   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  30   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมีนาคม 2563   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 02/04/2563   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
มีทั้งหมด 2,648 รายการ 265 หน้าFirst«Previous3Next»Last