ข่าวสารตามมาตรา(9)
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 2,651 รายการ 266 หน้าFirst«Previous3Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  21   รายงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง 05/04/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  22   ที่ รง 0402/พส 398 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 เรื่อง ขอส่งแบบผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564   กองบริหารการคลัง 02/04/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  23   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 29/03/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  24   ที่ รง 0402/พส 231 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564   กองบริหารการคลัง 08/03/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  25   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 05/03/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  26   รายงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง 04/03/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  27   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาฯ ประจำเดือนมกราคม 2564   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 03/03/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  28   การจัดสรรงบประมาณของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 03/03/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  29   ประกาศมาตรการการใช้ทรัรพย์สินของทางราชการและคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุรษฎร์ธานี   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 03/03/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  30   ที่ี่ รง 0400/พส 134 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564   กองบริหารการคลัง 16/02/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
มีทั้งหมด 2,651 รายการ 266 หน้าFirst«Previous3Next»Last