ข่าวสารตามมาตรา(9)
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 2,651 รายการ 266 หน้าFirst«Previous265Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  2641   แผนปฏบัติการ 51 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร   กองแผนงานและสารสนเทศ 27/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  2642   แผนปฏิบัติการ 51 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา   กองแผนงานและสารสนเทศ 27/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  2643   แผนปฏิบัติการ 51 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัเลย   กองแผนงานและสารสนเทศ 27/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  2644   แผนปฏิบัติการ 51 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด   กองแผนงานและสารสนเทศ 27/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  2645   แผนปฏิบัติการ 51 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี   กองแผนงานและสารสนเทศ 27/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  2646   แผนปฏิบัติการ 51 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์   กองแผนงานและสารสนเทศ 27/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  2647   แผนปฏิบัติการ 51 กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน   กองแผนงานและสารสนเทศ 27/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  2648   แผนปฏิบัติการ 51 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่   กองแผนงานและสารสนเทศ 27/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  2649   แผนปฏิบัติการ 51 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา   กองแผนงานและสารสนเทศ 27/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  2650   โครงการพัฒนาช่างสีศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลในสมเด็จพรเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์   กองแผนงานและสารสนเทศ 27/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มีทั้งหมด 2,651 รายการ 266 หน้าFirst«Previous265Next»Last