ข่าวสารตามมาตรา(9)
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 2,642 รายการ 265 หน้าFirst«Previous11Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  101   สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2561   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ 12/03/2561   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  102   สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างรอบ มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด 09/03/2561   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  103   งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สนพ.บุรีรัมย์   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ 07/03/2561   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  104   ที่่ รง 0402/พส 439 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561   กองบริหารการคลัง 02/03/2561   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  105   ที่่ รง 0402/พส 261 ลงวันที่่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561   กองบริหารการคลัง 02/02/2561   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  106   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2560   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 17/01/2561   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  107   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2560   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 17/01/2561   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  108   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร.1) เดือน ต.ค. - ธ.ค. 2560   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 07/01/2561   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  109   ที่ รง 0402/พส 003 ลงวันที่ 3 มกราคม 2561 เรื่อง ขอส่งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้้างในรอบเดือนธันวาคม 2560   กองบริหารการคลัง 03/01/2561   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  110   งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ 04/12/2560   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มีทั้งหมด 2,642 รายการ 265 หน้าFirst«Previous11Next»Last