ข่าวสารตามมาตรา(9)
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 2,648 รายการ 265 หน้าFirst«Previous10Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  91   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ สาขาช่างล้างเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระดับ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 15/03/2561   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  92   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ สาขาช่างล้างเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระดับ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 15/03/2561   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  93   สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2561   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ 12/03/2561   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  94   สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างรอบ มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด 09/03/2561   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  95   งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สนพ.บุรีรัมย์   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ 07/03/2561   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  96   ที่่ รง 0402/พส 439 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561   กองบริหารการคลัง 02/03/2561   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  97   ที่่ รง 0402/พส 261 ลงวันที่่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561   กองบริหารการคลัง 02/02/2561   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  98   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2560   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 17/01/2561   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  99   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2560   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 17/01/2561   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  100   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร.1) เดือน ต.ค. - ธ.ค. 2560   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 07/01/2561   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
มีทั้งหมด 2,648 รายการ 265 หน้าFirst«Previous10Next»Last