ข่าวสารตามมาตรา(9)
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 2,644 รายการ 265 หน้าFirst«Previous1Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  1   ที่ รง 0402/พส 784 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564   กองบริหารการคลัง 07/07/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  2   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมิถุนายน 2564   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 05/07/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  3   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 2564   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 05/07/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  4   รายงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง 05/07/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  5   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประจำเดือนพฤษภาคม 2564   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 11/06/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  6   สรุปผลการจัดซืื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤษภาคม 2564   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 04/06/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  7   รายงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง 02/06/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  8   ที่ รง 0402/พส 626 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้ดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564   กองบริหารการคลัง 02/06/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  9   ขอสินเชื่อโควิด-ตรวจสอบคู่สมรสของลูกหนี้-มีสิทธิแต่ไม่ควรได้-เงินบริจาคอยู่ไหน-มีจรรจาบรรณหรือเปล่า   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 27/05/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (6)สัญญาสำคัญของรัฐ
  10   เอกสารเผยแพร่ความรู้่เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมุลข่าวสาร พ.ศ.2540   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 18/05/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (4)คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มีทั้งหมด 2,644 รายการ 265 หน้าFirst«Previous1Next»Last