ข่าวสารตามมาตรา(9)
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 2,651 รายการ 266 หน้าFirst«Previous1Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  1   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนสิงหาคม 2564   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 07/09/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  2   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง 06/09/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  3   ที่ รง 0402/พส 1053 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 เรื่อง ขอส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564   กองบริหารการคลัง 02/09/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  4   ที่ รง 0402/พส 890 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เรื่อง ขอส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564   กองบริหารการคลัง 05/08/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  5   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2564   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง 05/08/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  6   ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 05/08/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  7   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกรกฎาคม 2564   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 04/08/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  8   ที่ รง 0402/พส 784 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564   กองบริหารการคลัง 07/07/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  9   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมิถุนายน 2564   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 05/07/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  10   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 2564   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 05/07/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
มีทั้งหมด 2,651 รายการ 266 หน้าFirst«Previous1Next»Last