ข่าวสารตามมาตรา(9)
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 2,642 รายการ 265 หน้าFirst«Previous1Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  1   คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุรษฎร์ธานี   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 03/03/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  2   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาฯ ประจำเดือนมกราคม 2564   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 03/03/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  3   การจัดสรรงบประมาณของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 03/03/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  4   ที่ี่ รง 0400/พส 134 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564   กองบริหารการคลัง 16/02/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  5   รายงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม2564   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง 05/02/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  6   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2563-มกราคม 2564   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 02/02/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  7   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม 2564   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 02/02/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  8   แผนการปฏิบัติงานตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด 22/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  9   ประกาศเจตจำนง การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 18/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (2)นโยบายและการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
  10   ที่ รง 0402/พส ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 เรื่อง ขอส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563   กองบริหารการคลัง 12/01/2564   ข่าวสารตามมาตรา9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
มีทั้งหมด 2,642 รายการ 265 หน้าFirst«Previous1Next»Last