ข่าวสารตามมาตรา(7) (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 203 รายการ 21 หน้าFirst«Previous1Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  1   รง 0402/พส 1714 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560   กองบริหารการคลัง 04/12/2560   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  2   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2560   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 04/12/2560   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  3   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 03/11/2560   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  4   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.ย. 2560   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 09/10/2560   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  5   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2560   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 03/10/2560   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  6   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิ.ย. - ส.ค. 2560   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 09/09/2560   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  7   ที่ รง 0402/พส 1174 ลงวันที่ 4 กันยายน 2560 เรื่อง ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้่อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560   กองบริหารการคลัง 04/09/2560   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  8   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2560   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 04/09/2560   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  9   ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 04/08/2560   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  10   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2560   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 02/08/2560   ข่าวสารตามมาตรา9 (1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
มีทั้งหมด 203 รายการ 21 หน้าFirst«Previous1Next»Last