ข่าวสารตามมาตรา(7) (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 79 รายการ 8 หน้า«Previous8Next»
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  71   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างท่อประปา (จ่ายน้ำ)   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 26/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  72   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างท่อระบายน้ำ   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 26/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  73   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างท่อและสุขภัณฑ์   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 26/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  74   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างประกอบโครงสร้างเหล็ก   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 26/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  75   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 26/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  76   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างสีอาคาร   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 26/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  77   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างสีเครื่องเรือน   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 26/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  78   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างหินขัด   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 26/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  79   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพอะลูมิเนียมก่อสร้าง   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 26/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
มีทั้งหมด 79 รายการ 8 หน้า«Previous8Next»