ข่าวสารตามมาตรา(7) (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 79 รายการ 8 หน้า«Previous7Next»
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  61   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาโทรคมนาคม (ข่ายสายตอนนอก)   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 26/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  62   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาโทรคมนาคม (ระบบสื่อสารข้อมูล)   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 26/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  63   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม)   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 26/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  64   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 26/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  65   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาไฟฟ้าการวัดและการควบคุมกระบวนการ   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 26/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  66   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาไฟฟ้าภายนอกอาคาร   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 26/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  67   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรม   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 26/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  68   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงานแห่งชาติ สาขาไมโครโปรเซสเซอร์   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 26/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  69   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างก่ออิฐ   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 26/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  70   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างฉาบปูน   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 26/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
มีทั้งหมด 79 รายการ 8 หน้า«Previous7Next»