ข่าวสารตามมาตรา(7) (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 79 รายการ 8 หน้า«Previous6Next»
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  51   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างวิทยุโทรทัศน์   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 26/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  52   มาตร,านกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 26/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  53   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขานักออกแบบเว็บไซต์ (กิจจา)   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 26/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  54   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานคอมพิวเตอร์มับติมีเดีย (ออโต้แวร์)   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 26/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  55   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานใช้คอมพิวเตอร์ (กราฟฟิก)   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 26/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  56   มาตรฐากรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานใช้คอมพิวเตอร์ (ฐานข้อมูล)   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 26/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  57   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 26/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  58   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอิเล็กทรอนิกส์กำลัง   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 26/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  59   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 26/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  60   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 26/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
มีทั้งหมด 79 รายการ 8 หน้า«Previous6Next»