ข่าวสารตามมาตรา(7) (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 79 รายการ 8 หน้า«Previous5Next»
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  41   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน)   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 27/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  42   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างสีตกแต่ง   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 27/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  43   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไม้ในอาคาร   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 27/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  44   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 26/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  45   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องเรือนไม้   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 26/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  46   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเหล็กเสริมคอนกรีต   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 26/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  47   มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเทคนิคเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องสะอาด (ประกาศ ณ วันที 1 ธันวาคม พ.ศ.2550)   กลุ่มกฎหมาย 26/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  48   มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างทำแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ (ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2550)   กลุ่มกฎหมาย 26/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  49   มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างทำแม่พิมพ์ฉีดโลหะ (ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2550)   กลุ่มกฎหมาย 26/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  50   มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างประกอบท่อ (ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2550)   กลุ่มกฎหมาย 26/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
มีทั้งหมด 79 รายการ 8 หน้า«Previous5Next»