ข่าวสารตามมาตรา(7) (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 79 รายการ 8 หน้า«Previous4Next»
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  31   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (สุคนธบำบัด)   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 27/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  32   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (สุคนธบำบัด) ระดับ 1   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 27/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  33   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสปา (โภชนบำบัด)   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 27/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  34   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสปา (หัตถบำบัด)   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 27/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  35   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขานักส่งเสริมสุขภาแบบองค์รวม ไทยสปา (วารีบำบัด)   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 27/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  36   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (โภชนบำบัด) ระดับ 1   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 27/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  37   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขานักส่งเสริมแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด) ระดับ 1   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 27/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  38   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (วารีบำบัด) ระดับ 1   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 27/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  39   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานใช้คอมพิวเตอร์ (แผ่นตารางทำการ)   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 27/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  40   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานใช้คอมพิวเตอร์ (การประมวลผลคำ)   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 27/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
มีทั้งหมด 79 รายการ 8 หน้า«Previous4Next»