ข่าวสารตามมาตรา(7) (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 80 รายการ 8 หน้า«Previous1Next»
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  1   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ รวม 5 บทความ   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี 27/04/2564   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  2   ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 11/10/2562   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  3   ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เรื่อง การเปิดรับสมัครฝึกอบรม   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 01/06/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  4   ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เรื่อง ผลการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 26/ งปม.2560 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 01/06/2560   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  5   ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๙ พิษณุโลก เรื่อง การเปิดรับสมัครฝึกอบรม   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 07/05/2558   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  6   ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑๐ ลำปาง เรื่อง รับสมัครเยาวชนเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๖ ระดับภาค   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง 03/07/2556   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  7   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไม้ก่อสร้าง   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 27/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  8   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 27/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  9   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ควบคุมปั้นจั่นชนิดหอสูง   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 27/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  10   มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถบรรทุกเทท้าย   สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 27/08/2551   ข่าวสารตามมาตรา7 (5)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
มีทั้งหมด 80 รายการ 8 หน้า«Previous1Next»