ข่าวสารตามมาตรา(7) (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 440 รายการ 44 หน้าFirst«Previous9Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  81   คำสั่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๙ พิษณุโลก ที่ ๐๕๘/๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (สั่ง ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓)   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 29/04/2554   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  82   คำสั่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาคภาค ๙ พิษณุโลก ที่ ๐๕๗/๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดทบทวนวิสันทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ และวัฒธรรมองค์กร (สั่ง ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓)   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 29/04/2554   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  83   ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคฃเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 20/04/2554   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  84   ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 20/04/2554   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  85   ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๗ อุบลราชธานี เรื่อง การรับสมัครผู้พิการเพื่อคัดเลือกเข้าแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั่ง ๕   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 19/04/2554   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  86   ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑๐ ลำปาง เรื่อง รับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕ ระดับภาค   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง 12/04/2554   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  87   ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ ๒/๒๕๕๔ (ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔)   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 08/04/2554   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  88   ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานหลักสูตรยกระดับฝีมือและศักยภาพแรงงาน (ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔)   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี 07/04/2554   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  89   ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงาน ประจำปี ๒๕๕๔ (ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔)   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี 07/04/2554   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  90   ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอาชีพหลักสูตรเตรียมทำงาน ประจำปี ๒๕๕๔ (ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔)   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี 07/04/2554   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
มีทั้งหมด 440 รายการ 44 หน้าFirst«Previous9Next»Last