ข่าวสารตามมาตรา(7) (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 440 รายการ 44 หน้าFirst«Previous8Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  71   ประกาศสถาบันพัมนาฝีมือแรงงานภาค ๑๐ ลำปาง เรื่อง รับสมัครเข้ารับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน ไตรมาสที่ ๓-๔/๒๕๕๔   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง 15/06/2554   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  72   ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ประจำปี ๒๕๕๔ (ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔)   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี 01/06/2554   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  73   ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานประจำปี ๒๕๕๔ (ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔)   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี 01/06/2554   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  74   ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานหลักสูตรยกระดับฝีมือและศักยภาพแรงงาน (ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔)   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี 23/05/2554   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  75   ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงา ประจำปี ๒๕๕๔ (ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔)   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี 23/05/2554   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  76   ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ประจำปี ๒๕๕๔ (ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔)   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี 23/05/2554   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  77   ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือรแงงานจังหวัดลำพูน เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 09/05/2554   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  78   คำสั่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๙ พิษณุโลก ที่ ๐๐๓/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการกิจกรรมจัดกีฬาเครือข่าย (สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔)   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 29/04/2554   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  79   คำสั่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๙ พิษณุโลก ที่ ๐๐๑๑/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔)   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 29/04/2554   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  80   คำสั่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๙ พิษณุโลก ที่ ๐๖๒/๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓)   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 29/04/2554   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
มีทั้งหมด 440 รายการ 44 หน้าFirst«Previous8Next»Last