ข่าวสารตามมาตรา(7) (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
 

  ค้นหา


  คำค้น  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ประเภทเอกสาร  
  วันที่เผยแพร่   ถึง
   

มีทั้งหมด 440 รายการ 44 หน้าFirst«Previous7Next»Last
ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่เผยแพร่ ประเภทข่าว ดาวน์โหลด
  61   ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔)   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี 05/09/2554   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  62   คำสั่งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ที่ ๐๑๐/๒๕๔๙ เรื่อง กำหนดโครงสร้างการบริหารศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุรินทร์ เป็นการภายใน (สั่ง ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๙)   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ 01/09/2554   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  63   คำสั่งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ที่ ๖/๒๕๕๔ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามโครงสร้างการบริหารภายใน (สั่ง ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔)   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ 01/09/2554   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  64   ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔)   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี 30/08/2554   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  65   ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปี ๒๕๕๔ (ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔)   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี 30/08/2554   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  66   ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานหลักสูตรยกระดับฝีมือและศักยภาพแรงงาน (ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔)   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี 30/08/2554   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  67   ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๒ สุพรรณบุรี เรื่อง รับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔ ระดับภาค (ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔)   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 08/07/2554   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  68   ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรยกระดับฝีมือและศักยภาพแรงงาน (ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔)   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี 01/07/2554   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  69   ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปี ๒๕๕๔ (ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔)   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี 01/07/2554   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
  70   ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑๐ ลำปาง เรื่อง การตัดสินผลงานประกวดสื่อการฝึกเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปี ๒๕๕๔ รอบคัดเลือก   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง 15/06/2554   ข่าวสารตามมาตรา7 (4)กฎ มติค ร ม ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
มีทั้งหมด 440 รายการ 44 หน้าFirst«Previous7Next»Last